Rauna Continuo SE 2

 

Rauna Continus SE 2

På den här tonarmen är det möjligt att justera VTA enkelt och då även under spelning. Den undre ringen låses fast med stoppskruven och styrstiftet hindrar Cantushuset från att vrida sig, när huset höjs/sänks genom insexskruven på ovansidan, vilket då gör att radien inte ändras.

Skivinspelningarna var den egentliga orsaken till Continuos tillblivelse. Eller kanske rättare sagt att de skivspelare vi provade, inte fick musiken på skivorna låta som den gjorde på våra masterband. Vanliga skivspelare ger en betydligt ljusare ljudbild med tunn och oartikulerad basåtergivning. För att undgå det har vi byggt Continuo på ett otraditionellt sätt: Tungt och stabilt chassie ger en absolut referens för pickupen i varje delmoment. Massan i chassiet och utformningen ger att Continuo är okänslig för såväl stomljudsöverförda som akustiskt överförda störningar. Stomljudsöverförda innebär att vibrationer kommer in via underlaget och skivspelarens fötter. Akustiskt överförda innebär att ljudet påverkar, skivspelarens chassie skivtallrik, tonamsinfästning tonarm, pickup mm och skapar rörelse i delarna. Enkelt drivverk, med styv koppling mellan en synkronmotor och tallrik. Vi vet att de skivspelare med mellanhjulsdrift, ofta ger en bättre transient återgivning än tradionella remdrivna men med nackdelen av dåligt störavstånd, mycket motorljud.

Continuo har en lågvarvig motor och en kraftig rundrem som löper runt hela tallriken. Dimensioneringen ger en styv koppling mellan motor och tallrik liknande den hos skivspelare med mellanhjulsdrift, men fungerar ändå som en isolering för motorvibrationerna. Det ger samtidigt ett bra störavstånd och enastående transientegenskaper och dynamik. Den stora massan i tallriken ger en jämn gång och bra isolation för akustiskt överförd energi. Kraftigt överdimensionerad tallrikslagring med inverterat lager. Vi vet att lagringen utgör en svag punkt i många skivspelare. I de flesta skivspelare används en axel om 7 til 10 mm, Continuos axel är 18 mm för att ge tallriken och de krafter som åstadkoms av den akustiska instrålningen en fast referens. Tallrikslagringen är teflonbussningar som styr medan en kula mot en hårdmetallplatta bär tallriken. Det inverterade lagret gör att ställkraftena sidledes blir små.

Läs mer på: www.rauna.com

 

* Skivspelare för avspelning av vinylskivor 33 och 45 varv/min
* vikt: 17 kg
* Mått (bxhxd) 450x460x415 med huven i uppfällt läge, respektive 450x390x190 med nedfälld huv
* Störavstånd bättre än -70 dB efter inkörning, mätt med mätvinkel.
* Hastighetsavvikelse < 1%

  

Stäng detta fönster och återgå till föregående för att beställa!