Well Tempered Lab TLC MM

 

Well Tempered Lab TLC är baserad på Nagaoka MP150 fast med med Well Tempered Labs modifierade upphängning.

Läs mer på: www.welltemperedlab.net

 

* Nålslipning: Superfine Elliptical
* Nålrör: Hardened, low mass, tapered
* Vikt: 6,5g
* Nåltrycksintervall 1,5-2g
* Utnivå: 4,5mV vid 5cm/s
* Rekommenderad last 47kohm
* Frekvensgång: 20-20 000Hz
* Utgångsimpedans: 16 ohm
* Kanalseparation bättre än 24dB vi 1kHz

 
 

Stäng detta fönster och återgå till föregående för att beställa!