0

Garanti/service

Vi har som standard två års garanti på alla våra varor från försäljningsdatum, om inget annat anges. Garantin omfattar fabrikations- och materialfel. 

Garantin omfattar EJ fel som uppstått genom yttre påverkan, ovarsamhet så som felaktig anslutning eller brända högtalare/slutsteg. 

Garantin ersätter ej kostnader för montering, resor och frakt.

Tänk på att Garanti/Reklammationsrätt gäller fabrikationsfel och inte handhavande fel som tex felinställd/felkopplad vara. Det är därför väldigt viktigt att Du läser bruksanvisningen som medföljer för att inte bli debiterad felsökningavgift. En serviceverkstad har rätt att debitera en felsökningsavgift på upp till 800:- för ej påvisade fel för att täcka sina kostnader.

Vid åberopande av garanti skall alltid kvitto eller faktura bifogas. Sänd/bifoga helst en KOPIA på kvittot eller fakturan, Du behåller själv originalet.

Ta kontakt med oss innan du skickar produkten till oss eller till servicestället, så hjälper vi dig att lösa problemet på snabbast och smidigast sätt.

För mer information så kontakta oss på  info@ljudshopen.se